Poštovani roditelji i sportaši, obavještavamo vas da je od 17.(srijeda) do 20.(subota) 07. svlačionica na skokovima zauzeta i da će prijem dijece koja se presvlače na skokovima biti na recepciji bazena u istim terminima.