Nastupili smo na 6. mitingu “Noa Zelić” u Puli sa 39 natjecatelja! Natjecanje je prošlo odlično za cijelu ekipu, osvojene su brojne medalje i skinuti su brojni osobni rekordi!