Andrej Belaić, dipl.trener
Funkcija: Glavni trener
e mail: abelaic90@gmail.com
             info.pknevera@gmail.com
             tel:091 258 2751

Zlatka Gregorović Belaić, mag.pedagogije
Funkcija: Klubski pedagog
e mail: info.pknevera@gmail.com

Matej Maras
Funkcija: voditelj obuke neplivača i trener ml.kadeta
                  tel:091 942 7125

Karlo Kalajzić
Funkcija:  voditelj škole pliivanja
                   tel: 098 904 5889