GLAVNI TRENER

Andrej Belaić, struč.spec.cin.

e-mail: abelaic90@gmail.com
             info.pknevera@gmail.com
mob: 091 258 2751

 

VODITELJ ŠKOLE PLIVANJA I OBUKE NEPLIVAČA

Matej Maras, bacc. oec., trener plivanja

e-mail: info.pknevera@gmail.com
mob: 091 942 7125

 

DIREKTOR

Karlo Kalajzić, mag. ing. mech.

e-mail: pknevera@gmail.com
mob: 098 904 5889

 

KLUPSKI PEDAGOG

Zlatka Gregorović Belaić, mag.pedagogije

e-mail: info.pknevera@gmail.com