PREDSJEDNIK KLUBA
Matko Kalajzić


DIREKTOR KLUBA
Karlo Kalajzić, dipl.ing.

e-mail: pknevera@gmail.com
mob: 098 904 5889


VODITELJ ŠKOLE PLIVANJA i OBUKE NEPLIVAČA
Matej Maras, bacc. oec.

e-mail: info.pknevera@gmail.com
mob: 091 942 71 25


GLAVNI TRENER
Andrej Belaić, struč.spec.cin.

e-mail: abelaic90@gmail.com, info.pknevera@gmail.com
mob: 091 258 2751


KLUPSKI PEDAGOG
Zlatka Gregorović Belaić, mag.pedagogije