Natjecatelji 1 (NAT1)
Andrej Belaić, struč.spec.cin.
⇒ trener kadeta, ml.juniora, juniora i seniora
e-mail: abelaic90@gmail.com
mob: 091 258 27 51

Natjecatelji 2 (NAT2)
Leo Škerjanec, univ. bacc. cin.
⇒ trener ml.juniora, juniora i seniora
e-mail: leo.skero@gmail.com
mob: 095 1996 877

Mlađi kadeti i početnici
Karlo Kalajzić, trener plivanja
⇒ trener početnika i mlađih kadeta
e-mail: pk.nevera@gmail.com
mob: 091 904 58 89

Voditelj škole plivanja i plivačkog vrtića
Matej Maras bacc.oec.
certificirani trener plivanja HPS-a
e-mail: info.pknevera@gmail.com
mob: 091 942 71 25