PREDSJEDNIK KLUBA
Matko Kalajzić

DIREKTOR KLUBA
Karlo Kalajzić, mag. ing. mech.
e-mail: pknevera@gmail.com
mob: 098 904 5889

GLAVNI TRENER
Andrej Belaić, struč.spec.cin.
e-mail: abelaic90@gmail.com,
mob: 091 258 2751

VODITELJ PLIVAČKIH PROGRAMA
Matej Maras, bacc. oec.,
certificirani trener plivanja HPS-a
e-mail: info.pknevera@gmail.com
mob: 091 942 71 25

KLUPSKI PEDAGOG
Zlatka Gregorović Belaić, mag.pedagogije

Related Images: