– za djecu koja se samostalno održavaju na vodi ali žele usavršiti svoje plutačke vještine prije odlaska na ljetovanje
– usavršiti rad nogu i ruku, skok na glavu, ronjenje i odgurivanje od zida brza strijela

Related Images: