img

Podkoludricu 2, 51000, Rijeka

Natjecatelji:
Andrej Belaić
+385 91/258-2751
Plivački vrtić, škola plivanja i sportsko-rekreativni program:
Matej Maras
091 942 71 25
info.pknevera@gmail.com